header

Taxi opleiding

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Taxi

 • Wat is een chauffeurskaart taxi?

  Een chauffeurspas is een pas op creditcardformaat die een taxichauffeur in Nederland bij zich moet hebben als hij aan het werk is. Tijdens het taxivervoer moet de pas zichtbaar aanwezig zijn in de taxi. Hierbij vergissen de controlerende instanties zich nogal eens. De pas moet alleen zichtbaar zijn als er zich passagiers in de taxi bevinden. Als de taxi 'leeg' is, hoeft de pas niet zichtbaar in de wagen aanwezig te zijn. De pas is 5 jaar geldig en moet worden aangevraagd bij Kiwa Register

 • Hoe haal ik mijn chauffeursdiploma taxi?

  Je moet hiervoor 2 examens afleggen, 1 theorie-examen (TVT) en een praktijkexamen (TVP). Beiden bij het CBR

 • Hoe ziet de opleiding eruit?

  De opleiding voor het behalen van de chauffeurskaart (taxipas) is verdeeld in 1 dag theorie (8 uur) en 2 dagen praktijk (2x 3 uur). Aansluitend doe je examen bij het CBR.

 • Hoelang duurt de opleiding en wat kost deze?

  De opleiding is in ongeveer 1 maand te behalen, echter zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden.

  1. Beschikbare examenplaatsen bij het CBR (wachttijd),
  2. Capaciteit van de opleider,
  3. Beschikbaarheid van de cursist.

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan het maken van het huiswerk?

  Gemiddeld 6 uur per week naast de klassikale lessen.

 • In welke regio’s biedt FIRSTT de taxiopleiding aan?

  Op een aantal vaste locaties, te weten: Heerde, Blaricum, Stellendam en Best. Ook is het mogelijk op locatie de opleiding aangeboden te krijgen. De vakdocent komt dan op locatie. Minimaal aantal deelnemers: 5. Hiervoor geldt een meerprijs van € 750,-. Voor meer informatie neem dan contact op met FIRSTT.

 • Kan ik voor deze opleiding ook het STAP-budget aanvragen?

  Ja, ook voor deze opleiding kan het STAP-budget worden aangevraagd

 • De prijs welke voor de opleiding wordt gevraagd, is dit inclusief de rijlessen en de examens?

   

  Ja, FIRSTT heeft gekozen om de complete opleiding aan te bieden voor één prijs, dit is net zo helder. Je weet waar je aan toe bent!

 • Wat betekend baangarantie welke FIRSTT beloofd? En hoe werkt dat dan?

   

  Baangarantie en Leer-werktraject

  Haal je chauffeurspas bij FIRSTT Class Taxi-opleiding Nederland en ga direct aan het werk! FIRSTT heeft vele connecties in de branche om jou ook direct aan een baan als taxichauffeur te helpen. Er zijn een drietal trajecten te onderscheiden:

  1. Als taxichauffeur in loondienst, of
  2. Via een Leer en werktraject (LWT) direct aan de slag in contractvervoer, of 3. Je start je eigen taxionderneming.

  Het leer-werktraject (lwt) geeft een bestuurder de mogelijkheid voor een periode van maximaal vier maanden praktijkervaring op te doen door contractvervoer te verrichten, zonder in het bezit te zijn van een vakdiploma chauffeurskaart. Binnen de vier maanden moet het chauffeursdiploma behaald zijn.

  Contractvervoer heeft over het algemeen betrekking op leerlingenvervoer, ziekenvervoer en vervoer van ouderen en gehandicapten.

  Een lwt-kaart wordt eenmalig verstrekt, is vier maanden geldig en kan niet verlengd worden. De begindatum van de chauffeurskaart sluit altijd aan op de einddatum van de lwt-kaart. De chauffeurskaart is pas bruikbaar vanaf het moment dat de lwt-kaart is verlopen. 

  Voorwaarden voor de aanvraag van een lwt-kaart 

  Een lwt-kaart kan alleen in combinatie met een chauffeurskaart worden aangevraagd. Om de aanvraag voor een lwt-kaart in behandeling te nemen, is het volgende nodig: 

  • Geldig rijbewijs;
  • Geldige gezondheidsverklaring;
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
  • Recente, goed gelijkende pasfoto;
  • Modelverklaring (overeenkomst tussen werknemer en werkgever);
  • Kopie oproepbrief (bevestiging reservering bij het CBR/CCV).

  De aanvraag kan alleen door de begunstigde ingediend worden.

  Benodigde documenten

  Rijbewijs
  Het rijbewijs moet een geldig rijbewijs zijn voor het besturen van het motorrijtuig waarmee wordt gereden. Er mogen geen coderingen op het rijbewijs vermeld staan die verwijzen naar het niet mogen verrichten van beroepsmatig personenvervoer.

  Gezondheidsverklaring
  De geneeskundige verklaring mag niet ouder zijn dan vier maanden op het moment van ontvangst door Kiwa Register. De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde'.

  Verklaring Omtrent het Gedrag

  Er dient een originele (géén kopie) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangeleverd te worden. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. Een VOG kunt u aanvragen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Download hier het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij het onderdeel Specifiek screeningsprofiel op dat '65 Taxibranche; chauffeurs kaart' is aangevinkt.

  Modelverklaring
  De modelverklaring is een overeenkomst tussen de werknemer en werkgever. De verklaring vindt u op de website van Kiwa Register en moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door zowel de werkgever als de werknemer. Het arbeidscontract moet minimaal geldig zijn voor de duur van negen maanden inclusief de tijdsduur van de LWT-kaart.

  Oproepbrief
  Er zijn twee oproepbrieven voor de examens (praktijk en theorie). Voor de aanvraag van een lwt-kaart hoeft maar één oproepbrief aangetoond te worden. De examendatum dient in de toekomst te liggen. Stuur een kopie van de brief mee met de aanvraag.

  Pasfoto
  Uw pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als een pasfoto voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. De eisen vindt u in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en de Fotomatrix model 2007.

  Aanvraagprocedure

  De aanvraag voor een lwt-kaart in combinatie met een chauffeurskaart zal FIRSTT voor u verzorgen. U krijgt dan een aanvraagset toegestuurd. Vervolgens stuurt u de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagset inclusief de gevraagde bijlagen terug naar ons. Met de factuur die toegevoegd is bij de aanvraagset, kunt u de verplichte leges betalen. Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, inclusief betaling, nemen we uw aanvraag in behandeling. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag dan binnen tien werkdagen.

  Van lwt-kaart naar chauffeurskaart

  Kiwa Register wordt automatisch door het CBR op de hoogte gesteld als u uw chauffeursdiploma behaald heeft. Nadat de melding is binnengekomen, wordt de chauffeurskaart geproduceerd. De chauffeurskaart sluit aan op de afloopdatum van de lwt-kaart.

  Als u het chauffeursdiploma niet binnen vier maanden behaald, ontvangt u een negatieve beschikking. Het is niet mogelijk om (een deel van) de leges te restitueren wanneer u het diploma niet behaalt.

  Keuze type chauffeurskaart

  Bij de aanvraag van uw chauffeurskaart inclusief lwt-kaart kiest u voor het type volledig of beperkt. Maak deze keuze aan de hand van het chauffeursdiploma taxi dat u gaat halen.

  Na behalen van uw chauffeursdiploma wordt uw kaart toegekend conform aanvraag. Dit betekent dat indien u een beperkte chauffeurskaart inclusief lwt-kaart hebt aangevraagd er een beperkte lwt-kaart en eventueel beperkte chauffeurskaart worden toegekend. Ook als u het volledige diploma hebt behaald.

  Indien u bij ontvangst van de aanvraagset constateert dat het gekozen kaarttype niet overeenkomt met het door u te behalen chauffeursdiploma dan kunt u dit voordat u de aanvraag instuurt nog kosteloos wijzigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Kiwa Register. Uw huidige aanvraag wordt dan stopgezet en u ontvangt een nieuwe aanvraagset voor een volledige chauffeurskaart. Het is van belang dat u in dit geval de documenten van de nieuwe aanvraagset gebruikt voor het insturen van uw aanvraag.

  Met uw BSN kunt u de examens voor uw chauffeursdiploma taxi aanvragen bij het CBR/CCV.

 • Hoelang is mijn chauffeurspas (taxipas) geldig?

   

  De vergunning is voor onbepaalde tijd, wel dient iedere 5 jaar de chauffeurspas (taxipas) verlengt te worden met bijscholing en medische keuring.

 • Hoe kan ik mijn VOG aanvragen?

   

  Het aanvragen van je VOG (Verklaring omtrent goedgedrag) kan op 3 manieren:

  1. Digitaal met je Digi-D,

  2. Bij de gemeente in je woonplaats waar je bent ingeschreven,

  3. Via Justis wanneer je niet bent ingeschreven in de BRP (gemeente). Dit duurt gemiddeld 2-4 weken, mede afhankelijk van je “staat van dienst”. Wat zijn de kosten van een VOG-verklaring? € 41,35 euro

 • Wanneer ben ik geslaagd voor mijn theorie-examen?

   

  Als je 32 (80%) of meer vragen goed hebt beantwoord. De uitslag verneem je gelijk na het examen en word per e-mail bevestigd.

 • Hoelang is de uitslag van het theorie-examen geldig?

   

  12 maanden

 • Kan ik een examen met extra tijd of individueel begeleid examen doen?

   

  Ja, hiervoor geldt wel een meerprijs variërend van € 12,35 (extra tijd) tot € 36,95 voor individuele begeleiding

 • Waar worden de examens Taxichauffeur praktijk afgenomen?
 • Wat moet ik meenemen naar het examen?

   

  1.Een geldig Nederlands rijbewijs B of een geldig EU/EER rijbewijs B in combinatie met

  2. Een geldig identiteitsbewijs.

  3. De bevestiging van het gereserveerde examen.

  4. Een examenvoertuig welke voldoet aan de voertuigeisen

 • Wanneer krijg ik de uitslag van het praktijkexamen?

   

  Direct na het praktijkexamen

 • Hoelang is het praktijkexamen geldig?

   

  12 maanden

 • Wat kost de praktijk (her)examen?

   

  € 242,80

 • Wat kost de theorie (her)examen?

   

  € 45,65, doe je op de zaterdag (her-)examen dan geldt er een toeslag van € 8,- boven op de geldende prijs van het theorie-examen

 • Hoe kan ik een (her) examen reserveren?

   

  Via mijn CBR of via je FIRSTT-opleidingen

 • Wat zijn de voertuigeisen voor het afleggen van het praktijkexamen (TVP-C)?

   

  Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor de examens:

  • TVP: Taxi Vakbekwaamheid Praktijk Volledig
  • TVPC: Taxi Vakbekwaamheid Praktijk Beperkt
  • TAP: Taxi Amsterdam Praktijk (examen voor medegebruik vrije tram- en busbanen)

  Het voertuig:

  • Is een personenauto van de categorie M1 (2), type AA t/m AF;
  • Heeft een wielbasis van tenminste 254 cm;
  • Is maximaal 10 jaar oud;
  • Heeft als hoofdfunctie het vervoer van personen over de openbare weg;
  • Heeft minimaal 4 zitplaatsen;
  • Heeft minimaal 4 portieren (geldt niet voor het (taxi) busje);
  • Is voorzien van autogordels en hoofdsteunen voor alle zitplaatsen;
  • Voldoet aan alle wettelijke eisen;
  • Is voorzien van een geldig Nederlands kenteken;
  • Kentekenbewijs (card) en APK-bewijs (indien wettelijk vereist) van het voertuig aanwezig. (3)

  Voor het TAP-examen geldt bovendien dat het voertuig voorzien moet zijn van een dubbele bediening en een daklicht, met tenminste de aanduiding ‘Taxi’ en met de toevoeging ‘Les’.

  Aanvullende eisen:

  • Er is een ongevallen- en inzittendenverzekering afgesloten (4);
  • Er mogen geen losliggende voorwerpen op het dashboard of hoedenplank liggen;
  • Het voertuig moet schoon en opgeruimd zijn;
  • De bekleding van het voertuig moet heel en schoon zijn;
  • Er zijn geen voorzieningen die het zichtveld belemmeren;
  • In het voertuig moet een stratenboek en/ of navigatieapparatuur aanwezig zijn;
  • In het voertuig is een gebruikshandleiding/instructieboekje van het voertuig aanwezig;
  • In het voertuig is een Europees schadeformulier aanwezig;
  • Het voertuig moet zijn voorzien van een deugdelijk werkende airconditioning.

  (4): Deze verzekering kent twee varianten:
  a. de ‘ongevallen inzittendenverzekering’
  b. de ‘schade inzittendenverzekering’.
  Beide verzekeringen verschillen op meerdere punten van elkaar, maar zijn beide toegestaan binnen deze voertuigeisen.

  Winterbanden
  Het is niet verplicht om in de wintermaanden standaard winterbanden onder het voertuig te hebben. Wel is er een winterbandenregeling gekoppeld aan uitstelexamens. Als een examen vanwege gladheid niet door kan gaan, omdat er geen winterbanden onder het examenvoertuig zitten, dan vindt er geen restitutie van het examengeld plaats. Alleen als de taxi-examens met winterbanden ook worden uitgesteld, hebben de opleiders/ kandidaten, zonder winterbanden, recht op restitutie.

  Opnameapparatuur in het examenvoertuig is toegestaan mits deze is uitgeschakeld en de opnameapparatuur zo is geplaatst dat deze het gezichtsveld van de examinator en de bestuurder niet belemmert en de veiligheid van de examinator niet in gevaar brengt. De examinator heeft het recht te vragen en/of controleren of de opnameapparatuur is uitgeschakeld. Indien de examinator niet overtuigd is dat de opnameapparatuur is uitgeschakeld zal het examen geen doorgang vinden. Bij overtreding zullen de sancties genoemd in het hoofdstuk examenprocedures van het CCV-vademecum worden toegepast.

  In uitzonderlijke gevallen kan het CBR/ CCV op advies van het College van Deskundigen besluiten om af te wijken van de toelatingseisen.

  Milieuzone Taxi’s in Amsterdam

  Vanaf 1 januari 2018 gelden de regels met betrekking tot de milieuzone taxi’s voor alle taxi's (m1-voertuigcode en taxiregistratie bij RDW) met een dieselmotor een datum eerste toelating van 2008 of ouder. De milieuzone geldt voor alle taxi’s, ook die van buiten Amsterdam.

  Taxi’s gebouwd na 1 januari 2009 mogen wel de milieuzone in. Ook taxi's die op een andere brandstof rijden dan diesel mogen ongeacht hun leeftijd de milieuzone in.

  De milieuzone taxi geldt voor het gebied binnen de Ring A10, behalve in stadsdeel Noord en op verschillende bedrijventerreinen. Op www.amsterdam.nl/milieuzone vindt u een kaart van de milieuzone. U kunt hier ook checken of uw voertuig straks de milieuzone in mag.

 • Ik ben geslaagd en heb mijn chauffeurspas behaald, kan ik dan gelijk aan het werk?

   

  Ja, als taxichauffeur mag je gelijk aan het werk, en mag je werkzaamheden verrichten in loondienst bij een taxicentrale.

 • Ik ben geslaagd en wil mijn eigen taxionderneming starten, wat moet ik dan allemaal doen?

   

  Allereerst vraag je een (taxi) vergunning voor taxivervoer aan bij KIWA Register, 2. Je moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, 3. Je hebt een geldige VOG-verklaring nodig. De vergunning voor taxivervoer is voor onbepaalde tijd maar word iedere 5 jaar getoetst. 4. Je hebt een personenvoertuig nodig die voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen en moet voorzien zijn van een goed werkende BCT (Boord Computer Taxi). LET OP: het uittreksel Kamer van Koophandel en je VOG mogen niet ouder zijn dan 2 maanden!

 • Wat is een BCT?

   

  Een BCT of te wel een Boord Computer Taxi waar je als taxichauffeur mee moet werken. Deze BCT houdt namelijk de volgende gegevens bij: 1. Werktijden, 2. Pauze en rusttijden

 • Medische keuring, is dat verplicht?

   

  Ja, je moet je laten keuren door een Arboarts of een BIG geregistreerde bedrijfsarts met als specialisme: “arbeid en gezondheid”. Hij vult na de keuring een geneeskundige verklaring in waarmee wordt aangegeven dat je zowel lichamelijk als geestelijk instaat bent taxivervoer te verrichten. Je moet uiteraard over voldoende zicht en gehoor beschikken. Deze medische keuring moet elke 5 jaar herhaald worden. Heb je wel een medische afwijking dan dient de medische keuring elke 2 jaar opnieuw uitgevoerd te worden.

Startdata opleiding

Locatie Startdatum
Stellendam 21 september Inschrijven
Zwolle 21 september Inschrijven
Eindhoven 21 september Inschrijven
Drachten 21 september Inschrijven
Blaricum 21 september Inschrijven
Heerde 21 september Inschrijven
Spoedopleiding Blaricum 8 oktober Inschrijven