header

Nieuws

Stappenplan voor het openen van een rijschool

09 juli 2024

Ontdek de belangrijke stappen voor het opzetten van jouw eigen rijschool. Volg ons deskundige advies om succesvol een rijschool te beginnen.

Het opstarten van een eigen rijschool vraagt om een goed voorbereid stappenplan. Dit artikel biedt toekomstige rijschoolhouders een duidelijk overzicht van alle belangrijke punten, van het behalen van de benodigde certificaten tot het aannemen van personeel. Elk van deze cruciale fasen draagt bij aan de groei en succes van uw rijonderneming.

Belangrijkste punten

 • Volg een opleiding tot rijinstructeur
 • Aanschaf van een lesvoertuig
 • Bepaal uw lesprijs
 • Schrijf u in bij KVK
 • Inschrijving bij het CBR
 • Dek uw rijschool met verzekeringen
 • Stel algemene voorwaarden op
 • Neem personeel aan
 • Bouw pensioen op als rijschoolhouder
 • Regel de administratie van uw rijschool

Volg een opleiding tot rijinstructeur

Om een succesvolle rijinstructeur te worden, is het essentieel om een geaccrediteerde rijinstructeur opleiding te volgen. Het IBKI is de instantie die verantwoordelijk is voor het certificeren van rijinstructeurs in Nederland. Hier kunt u het basiscertificaat B behalen na zowel theoretische als praktische examens.

De rijinstructeur opleiding bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

 • Theoretische Kennis: Basiswetten van verkeer en verkeersveiligheid.
 • Praktijkvaardigheden: Het toepassen van verkeersregels in de praktijk.
 • Didactische Vaardigheden: Hoe efficiënt en effectief les te geven.

Na het doorlopen van de opleiding zullen de kandidaten een educatieperiode van gemiddeld zes maanden voltooien, waarbij zij minimaal 20 stagedagen moeten volbrengen bij een erkende rijschool. Pas na het succesvol afronden van deze stappen kunnen zij de WRM-bevoegdheidspas verkrijgen. Deze pas is noodzakelijk om officieel als rijinstructeur te werken.

Het proces om rijinstructeur te worden, biedt een solide basis voor een langdurige en succesvolle carrière in de rijschoolbranche. Door de juiste rijinstructeur opleiding te volgen en de WRM-bevoegdheidspas te verkrijgen, kunt u bijdragen aan veilig verkeer door bekwame bestuurders op te leiden.

Hieronder vindt u een overzicht van de stappen:

Stap Beschrijving
1 Volg een geaccrediteerde rijinstructeur opleiding
2 Behaal het basiscertificaat B bij het IBKI
3 Voltooi minimaal 20 stagedagen bij een erkende rijschool
4 Verkrijg de WRM-bevoegdheidspas

De aanschaf van een lesvoertuig

De keuze van uw lesvoertuig is een beslissende factor voor de uitvoering van uw dienst. Bij het lesvoertuig aanschaffen heeft u verschillende mogelijkheden zoals het kopen van een nieuw of tweedehands voertuig of het leasen van een lesauto of lesmotor. Het is essentieel om de vereisten na te gaan voor het type voertuig dat u wilt gebruiken in uw rijschool.

 • Dubbele bediening
 • Extra spiegels
 • Goed zichtbare L-borden

Voor een lesmotor gelden specifieke eisen zoals:

 • Geldig kenteken
 • Zichtbare L-borden

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) levert een volledige lijst van voertuigspecificaties waar lesvoertuigen aan moeten voldoen. Dit is een belangrijke stap bij de aanschaf van een lesvoertuig om ervoor te zorgen dat uw lesauto of lesmotor voldoet aan alle wettelijke eisen.

Bepaal uw lesprijs

Een van de belangrijkste stappen bij het opzetten van een rijschool onderneming is het vaststellen van de juiste lesprijs. Als rijschoolhouder heeft u de vrijheid om uw eigen tarieven vast te stellen, maar het is essentieel om de kosten en winstmarges goed te berekenen om financieel succes te bereiken.

Een gedetailleerde omzetberekening is noodzakelijk, met inbegrip van te verwachten inkomstenbelasting, bijdragen zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw), en andere operationele kosten. U kunt gebruikmaken van de KVK-rekentool om een scherp en realistisch tarief vast te stellen.

De KVK-rekentool biedt inzicht in de benodigde uurtarieven op basis van uw gewenste netto inkomen. Door alle kostencomponenten in deze berekening mee te nemen, kunt u een weloverwogen besluit nemen en uw lesprijs zodanig bepalen dat uw rijschoolonderneming rendabel blijft.

Hieronder een voorbeeld van een gedetailleerde kostenberekening:

Kostenpost Maandelijkse kosten (€)
Lesvoertuig lease 500
Brandstof 200
Verzekeringen 150
Administratiekosten 100
Marketing 150
Overige kosten 100
Totaal 1200

Door deze kosten te verdelen over het aantal verwachte lesuren per maand, kunt u eenvoudig uw minimale lesprijs bepalen om de kosten te dekken en winst te genereren.

Schrijf u in bij KVK

Om officieel te kunnen starten als rijschoolhouder is het noodzakelijk om u in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit proces begint met de inschrijving in het Handelsregister van KVK, wat essentieel is voor de wettelijke vereisten van uw bedrijf. Door deze stap zorgvuldig te doorlopen, waarborgt u de juridische correctheid van uw ondernemingsactiviteiten.

Bij de inschrijving bij Kamer van Koophandel brengt dit een eenmalige kost met zich mee en omvat dit een automatische melding bij de Belastingdienst. Hierdoor wordt veel administratief werk uit handen genomen, zodat u zich kunt focussen op het opbouwen van uw rijschool.

 • Inschrijving in het Handelsregister van KVK
 • Automatische melding bij de Belastingdienst
 • Eenmalige inschrijvingskosten

Het is belangrijk om van tevoren te weten welke documenten u nodig heeft voor deze stap. Denk aan een geldig identiteitsbewijs, bewijs van inschrijving in het Handelsregister en andere relevante papieren. Door deze documenten gereed te hebben, kunt u het proces van inschrijven bij Kamer van Koophandel soepel en probleemloos doorlopen.

Inschrijving bij het CBR

Het inschrijven bij het CBR is een cruciale stap voor elke rijschoolhouder. Zonder deze inschrijving kunt u geen examens reserveren voor uw leerlingen. Zorgvuldig aandacht besteden aan de voorwaarden CBR is essentieel, aangezien deze voorwaarden bepalen hoe u en uw rijschool moeten opereren.

Bij het proces van inschrijving wordt er gecontroleerd of u voldoet aan alle voorwaarden CBR. Denk hierbij aan vereisten zoals de beschikbaarheid van een machtiging leerling. Deze machtiging is noodzakelijk om de examens voor uw leerlingen te kunnen reserveren en zonder deze machtiging kunt u geen stappen verder zetten.

Naast de inschrijving zelf, zijn er initiële en jaarlijkse kosten verbonden aan het examens reserveren via het CBR. Door deze kosten vroegtijdig te plannen, kunt u budgettaire verrassingen voorkomen en waarborgen dat uw rijschool altijd in staat is om de nodige examens voor de leerlingen op tijd te boeken.

De administratieve kant van de inschrijving bij het CBR mag eveneens niet onderschat worden. Het is van belang om alle documentaties en formulieren correct en volledig te overhandigen. Dit garandeert een vlotte verwerking van uw inschrijving en voorkomt vertragingen in het kunnen aanbieden van rijexamens.

Verzekeringen voor uw rijschool

Bij het openen van een rijschool is het essentieel om verschillende bedrijfsverzekeringen te regelen. Deze verzekeringen helpen om risico's te beperken en zorgen ervoor dat u met een gerust hart uw bedrijf kunt runnen.

Een aantal belangrijke verzekeringen die u zou moeten overwegen voor uw rijschool zijn:

 • Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen: Deze verzekering dekt schade aan andere voertuigen of eigendommen veroorzaakt door uw lesauto's.
 • Verzekering voor werkgevers in het verkeer: Beschermt werkgevers tegen aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij medewerkers betrokken zijn.
 • Ongevallenverzekeringen: Vergoedt medische kosten en inkomenverlies in geval van een ongeval tijdens werk.
 • Rechtsbijstandverzekering: Biedt juridische ondersteuning bij geschillen of procedures.
 • Opstalverzekering: Dekt schade aan het pand waarin uw rijschool gevestigd is.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Zorgt voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Om te bepalen welke verzekeringen noodzakelijk en aan te raden zijn, kunt u gebruik maken van de KVK Verzekeringscheck. Deze helpt u om op maat gemaakte verzekeringsoplossingen te vinden die specifiek passen bij uw rijschool.

Hieronder een overzicht van diverse verzekeringen en hun belangrijkste kenmerken:

Type Verzekering Belangrijkste Kenmerk
Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen Dekt schade aan andere voertuigen of eigendommen
Verzekering voor werkgevers in het verkeer Beschermt werkgevers bij ongevallen met medewerkers
Ongevallenverzekeringen Vergoedt medische kosten en inkomenverlies
Rechtsbijstandverzekering Biedt juridische ondersteuning
Opstalverzekering Dekt schade aan uw pand
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Bedrijfsverzekeringen zijn cruciaal voor de continuïteit van uw rijschool. Door tijdig uw bedrijfsverzekeringen te regelen en gebruik te maken van de KVK Verzekeringscheck, bent u goed voorbereid op mogelijke risico's en kunt u zich richten op het succesvol leiden van uw rijschool.

Algemene voorwaarden opstellen

Bij het starten van uw rijschool is het cruciaal om duidelijke algemene voorwaarden op te stellen. Deze voorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten tussen uw rijschool en de klant. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, biedt het wel bescherming en transparantie voor beide partijen.

Het opstellen van algemene voorwaarden omvat enkele belangrijke stappen:

 • Definieer de diensten die uw rijschool biedt.
 • Leg vast welke verantwoordelijkheden u als instructeur heeft.
 • Omschrijf de verplichtingen van de leerlingen.
 • Bepaal uw annuleringsbeleid en de bijbehorende kosten.
 • Beschrijf de betalingsvoorwaarden en eventuele betalingsplannen.

Naast algemene voorwaarden is het belangrijk dat u ook een AVG privacyverklaring opstelt. In deze verklaring maakt u inzichtelijk hoe uw rijschool omgaat met de persoonlijke gegevens van uw klanten. Een correcte AVG privacyverklaring helpt u voldoen aan de regelgeving en versterkt het vertrouwen van uw klanten.

Hieronder vindt u een overzicht van de elementen die in zowel de algemene voorwaarden als de AVG privacyverklaring moeten worden opgenomen:

Algemene Voorwaarden AVG Privacyverklaring
Beschrijving van diensten Type verzamelde gegevens
Verantwoordelijkheden instructeur Doelen van gegevensverzameling
Verplichtingen van leerlingen Bewaartermijnen
Annuleringsbeleid Delen van gegevens met derden
Betalingsvoorwaarden Rechten van klanten

Door zorg te dragen voor heldere algemene voorwaarden en een nauwkeurige AVG privacyverklaring, legt u een solide basis voor een professionele en klantgerichte rijschool.

Personeel aannemen

Het aannemen van personeel bij uw rijschool brengt aanzienlijke verantwoordelijkheden met zich mee. Om te beginnen, moet u voldoen aan de Arbowet, een cruciale stap in het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers.

Tijdens het wervingsproces is het essentieel om rekening te houden met de juridische verplichtingen die komen kijken bij het aannemen van personeel. Dit houdt in dat de aanmelding van nieuwe werknemers bij de Belastingdienst tijdig en correct plaatsvindt. Daarnaast moet u een gedetailleerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren om mogelijke gevaren en risico's in uw rijschool te identificeren en te beheersen.

 • Adverteren van de vacature
 • Screenen van kandidaten
 • Het houden van sollicitatiegesprekken
 • Controle van referenties
 • Formele aanmelding bij de Belastingdienst
 • Arbowet naleving en een uitgebreide RI&E

Een grondig uitgevoerde RI&E helpt niet alleen bij het waarborgen van de veiligheid binnen uw rijschool, maar draagt ook bij aan een duurzame en prettige werkomgeving. Met een goed begrip van de vereisten van de Arbowet en een robuust proces voor risico-inventarisatie en -evaluatie legt u de basis voor het succesvol aannemen en behouden van gekwalificeerd personeel.

Bouw pensioen op als rijschoolhouder

Als zelfstandig ondernemer in de rijschoolbranche is pensioen opbouwen van essentieel belang. Hoewel het basispensioen AOW een startpunt is, biedt dit vaak niet voldoende financiële zekerheid voor de toekomst. Het is daarom raadzaam om aanvullende maatregelen te nemen.

Een belangrijke stap om te beginnen met pensioen opbouwen is door inzicht te krijgen in de verschillende pensioenopties beschikbaar voor zelfstandig ondernemers. Deze omvatten onder andere:

 • Individuele Pensioenspaarrekening (IPS): Hiermee kunt u belastingvriendelijk sparen voor uw pensioen.
 • Keyman-verzekering: Een speciale verzekering die u als ondernemer kunt afsluiten om extra pensioen op te bouwen.
 • Beroepspensioenfonds: Hoewel minder gebruikelijk voor rijschoolhouders, zijn er soms sectoren waarin dit mogelijk is.

Naast deze opties is het ook verstandig om professioneel financieel advies in te winnen. Een financiële adviseur kan u helpen de beste strategie te kiezen voor uw specifieke situatie, en ervoor zorgen dat u optimaal profiteert van belastingvoordelen en andere regelingen.

Voor een duidelijk overzicht van de mogelijkheden, ziet u hieronder een tabel met de verschillende opties:

Optie Beschrijving Voordelen
Individuele Pensioenspaarrekening (IPS) Sparen met belastingvoordeel Flexibele inleg, belastingvriendelijk
Keyman-verzekering Speciaal voor ondernemers Extra bescherming, belastingvoordeel
Beroepspensioenfonds Sectorgebonden pensioenfonds Collectieve opbouw, solidariteit

Door tijdig maatregelen te nemen en goed geïnformeerd te zijn, kunt u als rijschoolhouder een zeker en welverdiend pensioen opbouwen, bovenop het basispensioen AOW. Dit draagt bij aan een zorgeloze en comfortabele toekomst na uw werkzame jaren.

De administratie van uw rijschool

Een zorgvuldige administratie bijhouden is cruciaal voor het succesvol runnen van uw rijschool. Niet alleen biedt het inzicht in uw financiën, maar het is ook wettelijk verplicht. U kunt ervoor kiezen om de boekhouding zelf te doen of deze uit te besteden aan een professional. Het is belangrijk om een overzicht te hebben van uw inkomsten en uitgaven, zodat u tijdig kunt ingrijpen bij financiële uitdagingen.

Overweeg daarnaast om een zakelijke rekening te openen. Dit helpt om privé- en zakelijke financiën gescheiden te houden, wat het overzichtelijker maakt om de administratie bij te houden en belastingvoordelen optimaal te benutten. Een zakelijke rekening biedt vaak extra faciliteiten, zoals betere voorwaarden en ondersteuning, die speciaal zijn afgestemd op ondernemers.

Door een gedegen administratie te voeren, kunt u ook gebruikmaken van diverse belastingvoordelen. Dit omvat aftrekposten voor bedrijfskosten, investeringsaftrek en mogelijk fiscale voordelen bij investeringen in duurzame bedrijfsvoering. Dit kan uw financiële positie versterken en uw rijschool helpen groeien.

Het is daarom essentieel om een goed systeem voor uw administratie bijhouden te hebben, of u nu een eenvoudig boekhoudprogramma gebruikt of samenwerkt met een boekhouder. Zorg ervoor dat u regelmatig uw administratie bijwerkt, zodat u altijd up-to-date bent met uw financiële situatie.

Conclusie

In dit artikel hebben we uitgebreid besproken hoe u succesvol een rijschool kunt beginnen. We zijn gestart met een overzicht van de noodzakelijke opleiding tot rijinstructeur, waardoor u de nodige kennis en certificering verkrijgt om lessen te geven. Vervolgens hebben we de belangrijke keuze van het lesvoertuig behandeld, een aspect dat nauwkeurig moet worden overwogen in uw ondernemingsplan rijschool.

Daarnaast is er aandacht besteed aan het bepalen van de lesprijzen, een cruciaal onderdeel van uw bedrijfsstrategie. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) en het CBR werd toegelicht, essentiële stappen om uw rijschool officieel te registreren en erkend te krijgen. Ook hebben we het belang van het afsluiten van passende verzekeringen en het opstellen van algemene voorwaarden benadrukt.

Verder hebben we besproken hoe het aannemen van personeel efficiënt kan verlopen, evenals methoden om een degelijk pensioen op te bouwen als rijschoolhouder. Tot slot hebben we de administratieve kant van het runnen van een rijschool belicht, waardoor u grip houdt op de financiële en operationele aspecten van uw bedrijf.

Met deze gids heeft u een compleet beeld van wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen rijschool. Elk element, van de opleiding tot de verzekeringen, is van belang voor het opstellen van een robuust ondernemingsplan rijschool. Volg deze stappen nauwgezet en u zult goed voorbereid aan uw avontuur als rijschoolhouder kunnen beginnen.

FAQ

Wat zijn de basisstappen voor het starten van een eigen rijschool?

Het starten van een eigen rijschool omvat verschillende stappen zoals het volgen van een opleiding tot rijinstructeur, het aanschaffen van een lesvoertuig, het bepalen van uw lesprijs, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en het voldoen aan de exameneisen van het CBR.

Hoe kan ik rijinstructeur worden?

Om rijinstructeur te worden, dient u een gecertificeerde opleiding te volgen en te slagen voor de theorie- en praktijkexamens bij het IBKI. Na de opleiding en 20 uren stage kunt u uw WRM-bevoegdheidspas verkrijgen, zodat u rijles mag geven.

Wat moet ik weten over de aanschaf van een lesvoertuig?

Bij de aanschaf van een lesvoertuig moet u rekening houden met specifieke eisen zoals dubbele bediening, extra spiegels, en duidelijke L-borden. U kunt kiezen om een nieuw of tweedehands voertuig aan te schaffen of te leasen.

Hoe stel ik mijn lesprijs vast?

U bepaalt uw lesprijs door een gedetailleerde omzetberekening te maken waarbij u rekening houdt met kosten zoals inkomstenbelasting en verzekeringen. De KVK-rekentool kan nuttig zijn om een realistisch uurtarief vast te stellen op basis van uw gewenste netto inkomen.

Hoe schrijf ik mijn rijschool in bij de Kamer van Koophandel?

Voor de officiële start van uw rijschool moet u zich inschrijven bij de KVK. Dit brengt een eenmalige kost met zich mee en omvat een automatische melding bij de Belastingdienst. Zorg dat u alle benodigde documenten gereed heeft voor de inschrijving.

Hoe kan ik examens reserveren voor mijn leerlingen bij het CBR?

U moet ingeschreven zijn bij het CBR om examens voor uw leerlingen te kunnen reserveren. Dit gaat gepaard met initiële en jaarlijkse kosten. U moet voldoen aan de CBR-voorwaarden en beschikken over een machtiging van uw leerlingen.

Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn rijschool?

Voor uw rijschool heeft u verschillende verzekeringen nodig zoals een aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, een verzekering voor werkgevers in het verkeer, ongevallenverzekeringen, rechtsbijstandverzekering en eventueel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De KVK Verzekeringscheck kan u helpen bepalen welke verzekeringen voor u noodzakelijk zijn.

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk voor mijn rijschool?

Algemene voorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten tussen de rijschool en de klant. Hoewel niet wettelijk verplicht, is het belangrijk om deze correct op te stellen en te voldoen aan de informatieplicht. Tevens moet een privacyverklaring volgens de AVG worden opgenomen.

Wat moet ik weten over het aannemen van personeel?

Bij het aannemen van personeel moet u voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet, vanaf werving en selectie tot aan het melden van nieuwe werknemers bij de Belastingdienst en het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Hoe kan ik mijn pensioen opbouwen als zelfstandig rijschoolhouder?

Als zelfstandig rijschoolhouder kunt u verschillende opties overwegen om uw pensioen op te bouwen bovenop het basispensioen (AOW). Het is raadzaam om u goed te verdiepen in de mogelijkheden en eventueel financieel advies in te winnen.

Hoe moet ik de administratie van mijn rijschool beheren?

Het beheren van de boekhouding is cruciaal en wettelijk vereist. U kunt dit zelf doen of uitbesteden. Overweeg ook een zakelijke rekening om privé- en ondernemingsfinanciën gescheiden te houden.

Stappenplan voor het openen van een rijschool